Järvsöbacken öppnar rekordtidigt för säsongen

Hösten 2015 genomförde vi en förbättring av nätverksstrukturen i Järvsöbacken genom att byta gamla trådlösa länkar mot markbunden fiber. Då främst mellan huvudbyggnad och liftsystem. Samtidigt förstärkte vi Wi-Fi, bytte ut webbkameror och uppgraderade brandväggar.

I samband med uppgraderingen av brandvägg passade vi även på att byta den länk som möjliggör extern övervakning av de pumpsystem som förser anläggningen med vatten vid snötillverkning.

Under sommaren och hösten 2016 genomfördes endast några enklare förbättringar och justeringar i det redan befintligt stabila nätet. Och Sveriges närmsta alp kunde öppna rekordtidigt för säsongen tack vare gynnsamma förhållanden, bra utrustning och värdefulla medarbetare.