Nordsjögården väljer point-to-point lösning

Nordsjögården är ett asylboende som ligger i Järvsö. Anläggningen är uppdelad i flera fastigheter som hyser utbildningssalar, kontor och boende för såväl gäster som personal.

Området är till stor del asfalterad och det finns ingen möjligt att binda ihop fastigheterna via kulvert eller motsvarande och luftburen fast ledning är inte ett alternativ.

Point-to-Point länkarna, även kallade NanoBeams, är en kostnadseffektiv lösning som kan leverera upp till 450+ Mbps i upp till 15+ km.

Då belastningen från gästerna är hög samt ställer krav på både hastighet och stabilitet så väljer vi att satsa på en point-to-multipoint lösning. Det innebär att vi binder ihop fastigheterna med trådlösa länkar som kan leverera upp till 450+ Mbps mellan varandra.

I varje fastighet installeras sedan trådlösa accesspunkter med dubbla band och 802.11AC standard. Dessa kan hantera ett stort antal samtidiga användare och leverera upp till 1300 Mbps.

En installation i den här klassen är med andra ord ett klart fullvärdigt alternativ till traditionell kabel i miljöer där en sådan inte är tillgänglig.

1 svara

Kommentering är stängd.