Ett och ett halvt år på hotellet

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan Bergshotellet i Järvsö och Bergskrogen slog upp portarna för sina gäster.

Helsinge.IT Consulting fick förtroendet att leverera ett komplett nätverk till hotellet. Det innebar att vi tog helhetsansvar för projektering av fiberanslutningar, kanalisation, nätverksstruktur samt levererade och installerade all hård/mjukvara kopplat till detta.

I nätverket arbetar utrustning från Sophos, HP och Ubiquiti, tre jättar som vi trivs bäst med och som vi vet levererar det som förväntas.

Läs mer

Nordsjögården väljer point-to-point lösning

Nordsjögården är ett asylboende som ligger i Järvsö. Anläggningen är uppdelad i flera fastigheter som hyser utbildningssalar, kontor och boende för såväl gäster som personal.

Området är till stor del asfalterad och det finns ingen möjligt att binda ihop fastigheterna via kulvert eller motsvarande och luftburen fast ledning är inte ett alternativ.

Point-to-Point länkarna, även kallade NanoBeams, är en kostnadseffektiv lösning som kan leverera upp till 450+ Mbps i upp till 15+ km.

Läs mer

Järvsöbacken öppnar rekordtidigt för säsongen

Hösten 2015 genomförde vi en förbättring av nätverksstrukturen i Järvsöbacken genom att byta gamla trådlösa länkar mot markbunden fiber. Då främst mellan huvudbyggnad och liftsystem. Samtidigt förstärkte vi Wi-Fi, bytte ut webbkameror och uppgraderade brandväggar.

I samband med uppgraderingen av brandvägg passade vi även på att byta den länk som möjliggör extern övervakning av de pumpsystem som förser anläggningen med vatten vid snötillverkning.

Läs mer

Eldes ESIM sköter övervakning på Björkträ

Björkträ är ett av Sveriges ledande lövsågverk som sågar och förädlar lövträ. Anläggningen utgörs av en kontorsbyggnad, mätstation och två produktionshallar.

Produktionshallarna är sedan tidigare förbundna med intern fiber. Under hösten knöt vi samman mätstation och huvudbyggnad med point-to-point länkar och samtidigt förstärkte vi Wi-Fi i samtliga fastigheter.

Självklart använde vi oss av utrustning från Ubiquiti, pålitliga produkter med en molnbaserad tjänst som erbjuder övervakning av nätverket från vårt kontor.

Under sensommaren 2016 effektiviserade vi även den interna driften och bytte ut den lokala servern mot virtuella tjänster samt migrerade e-post till Microsoft 365.

Läs mer